Tréningy

 

BRATISLAVA JUMPERS

pondelok - streda: 14.00 - 16.00 hod.Rope skipping team Pezinok

ZŠ Kupeckého Pezinok

 


Team Bratislava:  deti, juniori, dospelí

ZŠ Gessayova

ZŠ Turnianska

ZŠ Železničná 

 

 

 

Kurzy sú rozdelené na začiatočníkov a pokročilých a samozrejme podľa veku.

Viac info: 0905790607

 

Double Dutch team: 

Viac info o treningoch DDD teamu: ropeskipping.academy@gmail.com  +421 905790607


 

Chcete sa stať členom nášho klubu a zapojiť sa do našich aktivít?

Píšte na ropeskipping.academy@gmail.com alebo volajte (SMS) na tel.č. 0905 790 607