Čo je naším cieľom?

 

        Úlohou Rope skipping academy Slovakia je šíriť a prezentovať rope skipping po celom Slovensku, starať sa o jeho rozvoj a aplikovať ho do podmienok Slovenskej republiky.

 

         Najdôležitejším naším cieľom je bojovať proti drogám aktívnym pohybom a aktívnym využívaním voľného času detí a mládeže =  ak deti a mládež budú mať aktívny pohyb a efektívne a motivačne využitý voľný čas, nebudú mať čas na drogy, príp. iné výtržnosti, ktoré tak často v dnešnej dobe je najmä u mládeže vidieť. Snahou je podchytiť ich energiu a zdatnosť, vyťažiť z ich talentu čo najviac a tým zabrániť negatívnym dopadom dnešnej doby v rôznych podobách.  

      

        Druhým naším dôležitým cieľom je bojovať proti nadváhe  a všeobecne prispievať k lepšiemu zdravotnému stavu ľudí a k lepšiemu životnému štýlu. V súčasnosti deti strácajú záujem o pohybové aktivity a naopak preferujú sedavý spôsob života, značne klesá počet hodín strávených pohybom a naopak narastá počet hodín presedených za počítačmi. Takýto životný štýl vedie nielen k obmedzeniu pohybu samotného a tým k možnému vzniku civilizačných ochorení ako napr. obezity, ale aj k možnému zníženiu kvality života v neskoršom veku.

        Proti nadváhe a stresu organizujeme tréningy nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Tréningy sú zamerané na úbytok váhy a všeobecnému prispievaniu k lepšej kondícii. Stres, každodenné starosti v domácnosti alebo pracovné vyťaženie vedie nielen k psychickým, ale až k celkovým zdravotným problémom ľudí. Pri aktívnom pohybe, ako je napr. Rope skipping "všetko zlé vyskáčete". :o)