O nás


 

Zakladateľka ROPE SKIPPING ACADEMY SLOVAKIA. 

Prvé verejné rope skipping vystúpenia a workshopy v SR.

Prvý rozhodca speed a freestyle rope skippingu v SR.

Prvý a jediný lektor súťažných pravidiel na Slovensku.

Tá, ktorá sa jednoducho rozhodla, že aj na Slovensku bude rope skipping. 

 

V júni 2016 jej bola udelená CENA ASOCIÁCIE ŠPORTU PRE VŠETKÝCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY !" Vytváram nielen kvalitný tím lektorov Rope skipping academy Slovakia, ale so svojím tímom šírime a rozvíjame Rope skipping po celom Slovensku. Zavádzame tento nový úžasný šport - rope skipping na Slovensku - od vytvorenia nových tímov, systému vzdelávania, zavedenia súťaží na národnej/medzinárodnej úrovni podľa európskych a svetových pravidiel až po reprezentáciu Slovenska." 

 

Ako prvá Slovenka bola na kurzoch rope skiping priamo u ambasadora ERSO (Európska rope skippingová organizácia).  Od roku 2010 verejne šíri rope skipping na Slovensku. A začala sama.

V roku 2012 začali prvé verejné vystúpenia a prezentácie, oficiálne a aktívne zaviedla rope skipping na Slovensku v roku 2014, kedy vznikla Slovenská rope skippingová asociácia.

Je hlavnou lektorkou v Rope skipping academy Slovakia pre všetky formy tejto  pohybovej aktivity. Je držiteľkou osvedčení kurzov Rope skippingu nielen ako skipper (skokan), ale aj lektorských výcvikov a zručností.  Spolu so svojim teamom organizuje workshopy, kurzy a prezentácie, rozvíja rope skipping na Slovensku, zakladá nové teamy (aj mimo Rope skipping academy) po celom Slovensku. Je lektorkou nielen samotných skipperov, ale aj ľudí, ktorí majú záujem stať sa lektorom rope skippingu. 

Je držiteľkou:

- osvedčení Rope skipping I., II. priamo od ambasadorky ERSO (Európska rope skippingová organizácia) 

- kurz rozhodcov: Rozhodca speed a freestyle - Level 1, Level 2, Level 3, vykonané skúšky od IRSF-FISAC (svetová federácia) 

- certifikát od World Jump Rope Federation, ktorý oprávňuje školiť a vzdelávať po celom svete

Zúčastnila sa campov, workshopov a tréningov prestížnych lektorov ako napr. Mgr. Jana Černá (ČR), Adrienn Banhegyi (Maďarsko), ktorá pôsobila aj v Cirque de Solei, Rebeka Zsiga (Maďarsko),  Jonathann Mahoto (Francúzsko), lektorov z Comet skippers USA, lektorov z Nemecka, Rakúska, Belgicka, Švajčiarska a mnohých ďalších. 

                

Mgr. Jana Černá, ambasador ERSO            Adrienn Banhegyi

 

   

Head Coaches, President Comet skippers (USA),            

World Jump Rope Federation  (USA)

Richard Stannard - President ERSO (Európska rope skippingová asociácia) a Rope skipping academy Slovakia

 

Zdenka je ďalším dámskym lektorom Rope skipping academy Slovakia. Je držiteľkou osvedčenia kurzu Rope skipping I. priamo od ambasadorky ERSO a ďaľších certifikátov. Je držiteľkou certifikátov rozhodca speed a freestyle - Level 1, Level 2. V súčasnosti vykonáva na súťažiach funkciu hlavného rozhodcu. Spolu s hlavnou lektorkou pôsobí ako medzinárodný rozhodca za Slovensko vo freestyle. Zúčastnila sa rôznych seminárov, workshopov a lekcií zahraničných lektorov, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko a Maďarsko. V minulosti sa zameriavala na tanec a cheersleaders.

 

Adka. Treti damsky lektor. Je lektorkou rope skippingu, zástupkyňou a učiteľkou telesnej výchovy na Základnej škole, Nemocničná, v Považskej Bystrici, kde svoj team detí vedie na 110 percent!!!!!

 

 

 

Vladko. Zatiaľ jediný muž v tomto skvelom lektorskom tíme! Má za sebou workshopy u skvelých skipperov z USA, z Nemecka, z Maďarska, Francúzska a Belgicka, je skvelým lektorom gymnastických prvkov a výkonnejších silových techník v rope skippingu. Je zástupcom rope skippingu na Záhorí. Je držiteľom certifikátu Rozhodca speed. Okrem iného je dobrovolný hasič!

IggY

Ako to vyzerá na súťaži si môžete pozrieť tu aj za rozhodovania našej hlavnej lektorky:

 

Súťaž jUMP FOR JOY - Máj 2014 PRAHA: www.youtube.com/watch?v=JDMm335bZiQ

Speed Double dutch:  www.youtube.com/watch?v=QQp6SP74_mk

Speed Single: www.youtube.com/watch?v=5oNlXmupOYo

 
 
 

        V súčasnosti Rope skipping academy prezentuje Rope skipping vo viacerých základných a stredných školách po Slovensku. 

 

        Rope skipping academy organizuje trénigy pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. Taktiež organizuje workshopy, súťaže v rámci RSA, zabezpečuje výučbu lektorov Rope skippingu nielen po západnom, ale aj po strednom a východnom Slovensku.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať